Aby pobrać nowy szablon dla naszego sklepu wybieramy z menu Wygląd i treść zakładkę > Wygląd > Pobierz nowe szablony.

 

Z listy szablonów wybieram szablon, który nas interesuje.
Aby ułatwić wybór możemy dokonać selekcji poprzez wybór kategorii i koloru.
W celu podglądu szablonu klikamy w obrazek.

 

Analogicznie postępujemy przy wyborze nowego szablonu Allegro.

 

W taki sam sposób wybieramy nagłówek i logo.

A także obraz tła.

 

 

Masz pytania, napisz do nas »