W dniu 25.12.2014 roku wchodzi w życie ustawa, której celem jest unifikacja i doprecyzowanie regulacji prawnych przy zawieraniu umów na odległość.

Ustawa dotyczy przede wszystkim następujących zagadnień:
– obowiązków informacyjnych,
– wymogów formalnych związanych z zawieraniem takich umów,
– prawa odstąpienia od umowy.

Nowa ustawa poszerza zakres obowiązków informacyjnych dla właścicieli sklepów internetowych – art. 12 ustawy. Przedstawiamy listę informacji, które należy umieścić w e-sklepie by dostosować go do wymogów nowej ustawy.

1. Produkty w sklepie internetowym, lub usługi świadczone przez e-sklep, powinny zawierać dokładny i zrozumiały opis oraz nazwę – art. 12 ust. pkt 1.

Karta produktu, czyli strona produktu, powinna zawierać:
– dokładny opis cech świadczenia – produktu lub usługi – wraz z dokładnym określeniem przedmiotu
świadczenia,

– dokładna nazwa produktu,

– informacje o cenie wraz z podatkami.

Przy sprzedaży treści cyfrowych – art. 12 ust. pkt 19 i 20 – należy poinformować kupującego o:
– funkcjonalności treści cyfrowych,
– technicznych środkach ich ochrony,
– znaczących interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których konsument powinien wiedzieć przed dokonaniem zakupu

Powyższe informacje można umieścić w:

– opisie produktu
– w regulaminie, jeśli wymagania są wspólne dla wszystkich produktów
– w osobnej stronie informacyjnej, nazywając ją np. treści cyfrowe, jeśli wymagania są wspólne dla wszystkich produktów w sklepie.

2. Informacje na temat sprzedawcy w sklepie internetowym – art. 12 ust. pkt 2 i 3.

W sklepie internetowym muszą znajdować się wszystkie dane dotyczące przedsiębiorstwa, czyli:

– nazwa firmy,

– organ, który zarejestrował działalność gospodarczą,

– numer, pod którym została zarejestrowana działalność,
– numer NIP,

– adres przedsiębiorstwa,

– adres poczty elektronicznej,

– numery telefonu lub faksu, jeżeli są dostępne.

Powyższe informacje można umieścić w:

– regulaminie sklepu,

– stronie informacyjnej o nazwie np. kontakt lub o firmie.

3. Łączna cena produktu lub wynagrodzenie za świadczoną usługę wraz z kosztami dodatkowymi, czyli podatkiem – art. 12 ust. pkt 5.

Kupujący powinien otrzymać dokładne informacje na temat ponoszonych całkowitych kosztów zakupu z uwzględnieniem np. dodatkowych opłat w zależności od wybranego sposobu płatności czy dostawy.

Uwaga!

Dodatkowe opłaty, np. ze względu na rodzaj wybranego sposobu płatności, nie mogą być wyższe
niż wysokość prowizji płaconej operatorowi przez właściciela sklepu internetowego.

4. Koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się – art. 12 ust. pkt 6.

Gdy sklep korzysta z takich środków komunikacji powinien o tym poinformować klienta.

Takie informacje można umieścić:

– w regulaminie sklepu,
– stronie informacyjnej w sklepie, np. w kontakt.

5. Informacje o dostępnych sposobach zapłaty oraz terminie zapłaty – art. 12 ust. pkt 7.

Informacje powyższe mogą być umieszczone:

– w regulaminie e-sklepu,
– stronie informacyjnej e-sklepu, np. koszty dostawy lub sposoby płatności.

6. Informacje o dostępnych sposobach i terminach dostawy – art. 12 ust. pkt 8.

Ustawa zobowiązuje właściciela sklepu internetowego do podania całkowitego czasu realizacji zamówienia. Termin ten musi uwzględniać także czas deklarowany przez pośrednika, np. firmę kurierską. Również właściciel e-sklepu musi podać wszelkie ograniczenia dostawy dotyczących miasta, regionu lub innego państwa.

Powyższe informacje można umieścić w:

– regulaminie sklepu,

– stronie informacyjnej o nazwie np. kontakt lub o firmie,

– w procesie składania zamówienia.

Proponujemy dodanie strony informacyjnej o nazwie czas dostawy i umieszczenie na niej informacji o terminach dostaw deklarowanych przez firmy kurierskie, z którymi współpracuje Państwa e-sklep.

7. Informacje dotyczące przysługującego prawa odstąpienia od umowy – art. 12 ust. pkt 9, 10, 12.

Każdy sklep internetowy musi posiadać informacjach o:
– terminie i sposobie realizacji prawa odstąpienia od umowy wraz z udostępnionym formularzem odstąpienia od umowy,
– koszty oraz zasady związane ze zwrotem towaru w przypadku odstąpienia od umowy,

– koszty zwrotu w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument, jeżeli ze względu na charakter rzeczy nie mogą być odesłane w zwykłym trybie pocztą (pkt 10 ustawy),

– okoliczności w przypadku braku możliwości odstąpienia od umowy (art. 38) oraz okoliczności utraty prawa do odstąpienia od umowy.

Do wskazania okoliczności utraty prawa do odstąpienia od umowy można wykorzystać
załącznik nr 1 do ustawy – wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy.

Powyższe informacje można umieścić w:

– regulaminie sklepu,

– stronie informacyjnej o nazwie np. zwrot towaru.

8. Informacje o gwarancji i procesie reklamacji – art. 12 ust. pkt 8,13,21.
Właściciel sklepu powinien zamieścić na stronie sklepu następujące informacje:

– adres, pod którym można składać reklamacje,
– swoje zobowiązanie do dostarczenia towaru bez wad,

– informacje o możliwości pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Powyższe informacje można umieścić w:

– regulaminie sklepu,

– stronie informacyjnej o nazwie np. reklamacje.

9. Informacje dodatkowe dla konsumentów – art. 12 ust. pkt 15.

Jeśli właściciel sklepu internetowego stosuje dodatkowe kodeksy etyczne, powinien o tym poinformować konsumenta oraz umożliwić mu zapoznanie się z tymi zasadami.

Powyższe informacje można umieścić w:

– regulaminie sklepu,

– stronie informacyjnej o nazwie np. jak kupować.

10. Jeżeli właściciel e-sklepu wymaga od konsumenta złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych jest zobowiązany podać ich wysokość i sposób złożenia – art. 12 ust. pkt 18.

Powyższe informacje można umieścić w:

– regulaminie sklepu,

– opisie produktu.

11. Informacja o czasie trwania umowy i sposobach wypowiedzenia umowy, w przypadku, gdy umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma automatycznie się przedłużać – art. 12 ust. pkt 16, 17.

Dotyczy to sklepów świadczących usługi o charakterze ciągłym. Przedsiębiorca powinien także określić minimalny czas trwania umowy.

Powyższe informacje można umieścić w:

– regulaminie sklepu,

– opisie produktu,

– podsumowaniu zamówienia.

12. Informacje w sytuacji, gdy właściciel sklepu zawiera umowę w imieniu innego przedsiębiorcy, należy podać dane, identyfikujące tego przedsiębiorcę.

Powyższe informacje można umieścić w:

– regulaminie sklepu.

13. Informacja, że zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

Konsument przy składaniu zamówienia musi wyraźnie potwierdzić, że jest świadomy, iż zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty. Jeżeli do złożenia zamówienia w sklepie są używane przyciski potwierdzające zakup, muszą być one oznaczone jednoznacznym sformułowaniem, np. zakończ i zapłać, potwierdź zakup, zapłać teraz.

W najnowszej wersji oprogramowania sklepu sStore oczywiście są już odpowiednio nazwane przyciski!

.

.

14. Zgoda konsumenta na dostarczenie mu treści cyfrowych.
Sytuacja ma miejsce gdy sprzedajemy treści, które nie są zapisane na nośniku materialnym co w tych okolicznościach powoduje utratę prawa odstąpienia od umowy. Ważne jest aby spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta ale przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Powyższe informacje można umieścić:

– na stronie koszyka, podczas składania zamówienia.

.

.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl

http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pliki/Ustawa_o_prawach_konsumenta.pdf

.

.

Uwaga!

Zalecamy aktualizację oprogramowania sklepu do najnowszej wersji. Także po Świętach będzie dostępna jeszcze nowsza wersja (4.2.6), która jeszcze lepiej przygotuje sklep na powyższe zmian.

Dla naszych klientów przygotowaliśmy oraz udostępniamy za darmo, najnowszy wzór nowego regulaminu i wzór odstąpienia od umowy, wraz z komentarzami!

Dokumenty te można pobrać bezpośrednio z panelu klienta znajdującego się pod adresem http://sstore.pl/login.php – zakładka „Pliki do pobrania”.

.

sklep internetowy

Zobacz także:

Jak tworzy się strony informacyjne w sklepie internetowym – dodatowe zakładki podstron

Jak zaktualizować sklep internetowy do nowej wersji

Więcej informacji o nowościach dla właścicieli e-sklepów

Masz pytania? napisz do nas